Ung Kovland – mikrostöd

Mikrostöd har beviljats Ung Kovland för att genomföra workshops med unga i Kovlandsområdet. 250 deltagare förväntas delta för att bidra med visioner om aktiviteter för unga i Kovland. Mikroprojektet ska sammanställa en analys av ungdomarnas behov och önskemål.  Projektet vill engagera skola, ortens företagare, kyrkan och privatpersoner till att engagera sig i detta och vara med i utvecklingen i förverkligandet av Kovlands Ungdomsgård.

Målet är att presentera resultatet av förstudie som ett beslutsunderlag till en investering för kommunen och andra intressenter.

Projektet har bedömts jobba långsiktigt och leda till hållbar utveckling och i mycket stor utsträckning bidra till lokala attityder och mobilisering av kraft för att förändra lokalt.

Projeketet är en kollektiv lösning som förväntas leda till ett nytt samarbete och 250 deltagande unga.