Juniskärs väl – mikrostöd

Föreningen Juniskärs väl har beviljats mikrostöd för att skapa bred samverkan och hitta gemensamma lösningar, samt för att formulera en första handlingsplan för utveckling av Juniskärsområdet. Målet är att efter avslutat mikroprojekt ha tagit fram ett kvalitativt underlag för framtida utvecklingsplaner.

Budget för projektet avser konsult för processledning och framtagande av handlingsplan, samt genomförande av tre lokala möten.

Mikroprojektet har bedömts i mycket hög utsträckning sikta långsiktigt och syfta till långsiktigt hållbara lösningar/utveckling, stärka lokala attityder och mobilisering och syftar till att stärka kraften att påverka vår egen situation och förändra på hemmaplan. Det finns lokalt innovativa och nytänkande inslag i projektet då denna typ av underifrånprocess inte genomförts på platsen tidigare.

Mikroprojektet förväntas bidra till ett nytt nätverk och en ny kollektiv lösning.