Cheer - Bild från Pixabay.com

Samarbetsprojekt

Samarbetsprojekt är ett administrativt namn för projekt som genomförs inom flera geografiska områden som inte återfinns inom samma leaderområde.

Samarbetsprojekt kan vara nationella eller internationella. Gemensamt för samarbetsprojekt är att det finns delar av projektaktiviteterna som genomförs över gränser och att projektets totala budget kommer från flera områden. Ett samarbetsprojekt behöver inte nödvändigtvis vara över två leaderområden, utan det kan vara ett område som inte omfattas av en leaderstrategi.

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…