Att genomföra leaderprojekt

Här hittar du generella råd som rör genomförande av projekt. Sidan fylls på löpande.

Jaaa! Vi har startbeslut!

Efter väntan på beslutet känns det säkert skönt att på allvar dra igång projektet. Vad som nu ska ske beror förstås på vad det är ni sökt och beviljats stöd för. Det viktigaste att tänka på nu är att följa er plan och att ni gör just det som ni fått stöd för att genomföra och att de kostnader ni tar upp också följer beslutet. Vad ni ska göra framgår av er projektansökan och det beslut ni fått från Jordbruksverket.

Följ beslutet

Att projektet följer sitt beslut och att en gör det en sagt att en ska göra betyder inte alltid att man måste göra exakt som man trodde när projektet skrevs, men det är viktigt att de aktiviteter som görs i projektet har samma syfte som de aktiviteter och mål som finns nämnda i ansökan. Finns det osäkerheter är det bara att ringa oss på leaderkansliet så vägleder vi.

Upptäcker ni att ni behöver göra förändringar i projektets syfte eller mål behöver ni ansöka om ändringsbeslut. Ändringen gäller från och med beslutsdagen, så chansa inte utan ansök om ändring direkt i så fall. Blanketten finns här till höger.

Ändra aktiviteter eller flytta pengar inom budget

Att flytta medel mellan kostnadsslag kan gå bra så länge aktiviteterna leder till de mål ni beskrivit. Att genomföra aktiviteter som inte finns med i budget men leder till samma resultat är oftast ok, men kolla gärna med oss på kansliet för säkerhets skull. Aktiviteter ni vill genomföra som inte leder till det syfte/mål som finns i beslutet kräver en godkänd ändringsansökan innan ni genomför aktiviteten om den ska gå att ta upp.

Beloppet i beslutet

Jordbruksverkets beslut gäller de medel som kommer från någon av de fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna och de medel som Jordbruksverket själva skjuter till.

Många projekt har också fått en så kallad ”LAG-pott”. På den summan får du inte ett beslut på samma sätt, utan denna summa hittar du i det förhandsbesked som du fått från leaderkontoret efter att LAG prioriterat ert projekt.

Projekt som beviljats stöd ur LAG-potten får dessa utbetalade i samband med att medel rekvireras från Jordbruksverket. LAG-potten betalas då ut som en procentsats av ditt stöd från Jordbruksverket.

Behöver du ändra ditt projekts sluttid, innehåll eller budget? Då behöver du ansöka om ändring på en speciell blankett. Du hittar den bland länkarna till höger på sidan.

Bokför rätt = särredovisa projektet

I beslutet står att stödmottagaren är skyldig att särredovisa projektets utgifter och inkomster. Kontrollera att ert bokföringsprogram klarar av att ta ut rapporter för projektet som är skilda från ordinarie verksamhet. Om Jordbruksverket inte kan följa projektet separat riskerar man en sanktion, som t ex kan vara 2% av beloppet ni söker utbetalning för. Är du osäker på vad särredovisning är och hur man kan göra detta får du gärna ringa oss så försöker vi vägleda.

Att rapportera

Varje gång ni ansöker om en utbetalning ber vi er delrapportera. Frågorna finns i Jordbruksverkets e-tjänst. Vid varje årsskifte kommer vi också att följa upp de indikatorer ni har lämnat i projektansökan. Det görs för att se om vi är på rätt väg.

Ansök om utbetalning ofta!

Det är bra att ansöka om utbetalning ofta. Jordbruksverket kan behöva upp till 30 dagar för sin handläggning av en utbetalning eftersom de granskar alla detaljer noga.

Leader Mittland Plus hjälper gärna till med råd och stöd vid dina första utbetalningar. Det är Anna Svedin som hjälper dig igång med e-tjänsten och vad Jordbruksverket vill ha in för dokumentation. Vi har också utbildningstillfällen för er som beviljats stöd från Jordbruksverket.  Du kan förhandsanmäla dig redan nu så drar vi ihop en utbildning när vi fått tillräckligt många anmälda.

Läs mer om utbetalning och redovisning på sidan om att redovisa projekt.

Ansök om förskott

Ideella föreningar och liknande organisationer kan ansöka om förskott från Jordbruksverket. Ni kan ansöka om 50 % av Jordbruksverkets stöd, men som mest 250 000 kr. Ansökan om förskott görs på Jordbruksverket.se under Mina Sidor.

Blankett för att anmäla kontonummer

Jordbruksverket har en blankett för att anmäla kontonummer som du hämtar via länken (länk till dokumentet i webbutiken). Du kan också lämna uppgifter om kontonummer genom att redigera dina uppgifter i ”mina sidor”.

Bra tips i Handboken

Det finns en handbok för leaderprojekt som vi rekommenderar att ni skriver ut och använder. Den finns att ladda ner via en länk här till höger.

Viktig information om logotyper!

I ditt beslut framgår vilka logotyper du som stödmottagare ska använda när du kommunicerar kring ditt projekt. (Facebookinlägg, facebook-header, webbsidor, annonser, trycksaker och liknande.) Det är två logotyper som alltid ska vara med:

  1. EU-flaggan med texten som avser den fond du fått stöd ifrån (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska Socialfonden eller Europeiska regionala utvecklingsfonden.)
  2. LEADER-grodden. OBS! Att det inte är leaderkontorens logotyp som menas utan den grön-vit-gula kvadraten. Vi har den längst ner på denna sida.

Storlek och placering skiljer sig från fond till fond och du måste titta vad som står i ditt beslut och i den information som finns på jordbruksverkets hemsida för just din fond, men riktvärdet är att två loggorna ska vara lika stora och vara i samma storlek som en eventuell egen logotyp. För Regionalfonden gäller också att logotyperna måste vara synliga direkt och vara synliga även när du skrollar på sidan.

Om du inte har med de här logotyperna på facebookinlägg, webbsidor, inbjudningar som rör projektets aktiviteter, annonser eller i underlag som du skickar in i samband med ansökan om utbetalning eller delrapportering kan du som stödmottagare få ett avdrag för din utgift och i vissa fall ett avdrag på 2% på hela det belopp du delrapporterar. Därför är det jätteviktigt att du kontrollerar att du har med logotyper och att det är rätt logotyper. Är du osäker, kontakta oss på kansliet så hjälper vi dig.

Länk Jordbruksverkets informationssida om logotyper och projektinformation.

Länk till Jordbruksverkets meddelande om användning av EU-logotyper (pdf)

Logotyperna laddar du ner på jordbruksverket.se.

Länk till Projekthandboken

Länk till Jordbruksverkets sida om utbetalningar där det också finns en checklista inför utbetalning.

Vad är kontroll på plats?

De flesta investeringsprojekt kommer någon gång under projekttiden att få en ”kontroll på plats”. Det innebär att en kontrollant från Jordbruksverket kommer personligen till projektets plats för att bland annat se investeringen, kontrollera att stödet går till det man ansökt om och att man följer informationsskyldigheten kring EUs struktur- och investeringsfonder.

Kontroll på plats kan ske vid ansökan om utbetalning eller när ett projekt lämnat in sin ansökan om slututbetalning. Kontroller av investeringar kan också göras upp till 5 år efter att investeringen slutförts.

Följer man sitt beslut och har alla skyltar på plats är kontrollen inget att vara orolig för.

Fler bra länkar

Länk till Jordbruksverkets ”Mina sidor”.

Blankett för ändring av projektinnehåll, budget eller slutdatum hittar du via länken här blanketten direkt i webbutik.

Obs! Att det förkommer att länkarna till webbutiken och Jordbruksverkets dokument ändras. Om du upptäcker en bruten länk, kontakta oss gärna. Du kan också gå in på Jordbruksverkets hemsida och skriva webbutik i sökfältet så kommer du direkt till deras blanketter.

Guide till ansökan om utbetalning (länk)

Jordbruksverkets försättsblad till ansökan om utbetalning (blanketten i webbutiken)

Blankett för anmälan om kontonummer (blanketten i webbutiken)

Jordbruksverkets hemsida om utbetalning (länk)

Blankett för fullmakt (blanketten i webbutiken)

Dokument för nedladdning

Blankett ideell tid

Projektdabok finns i två versioner, per person och per aktivitet. Vilken du väljer beror på syftet. Har du t ex möten eller arbetsdagar är blanketten per aktivitet bäst. Är det en person som lägger ideell tid på t ex projektadministration är blanketten per person bättre.

Handbok

För dig som beviljats stöd har Jordbruksverket tagit fram en praktisk handbok. Den går framför allt igenom vad som ska med vid ansökan om utbetalning.

Dokument

Vi fyller löpande på med dokument för genomförande och utbetalningar och publicerar på sidan.

Click here to add your own text