Partnerskap ett leaderkrav

För att kunna genomföra något med leadermetoden behövs samverkan över sektorsgränser.

Vad menar vi med sektorer?

Jo, ideell sektor är föreningar och sammanslutningar som jobbar tillsammans, ofta på fritiden. Det är idrottsklubbar, pensionärsföreningar, företagarföreningar med flera.

Privat sektor är alla företag. Vi gör ingen skillnad på enskild firma, handelsbolag eller Aktiebolag, de är alla privat sektor om ägarna är privata.

Offentlig sektor är främst kommuner, landstingskommun och statliga organ såsom länsstyrelse, arbetsförmedling med flera. Även ett offentligägt bolag som t ex ett kommunalt fastighetsbolag räknas som offentlig även om man valt aktiebolagsformen.

Vad menar vi med samarbete och partnerskap?

Vi menar att det måste finnas en överenskommelse och samsyn att just det här projektet är viktigt för utvecklingen av landsbygden och att parterna tänker bidra till utvecklingen antingen genom pengar eller genom att på annat sätt ställa sig bakom projektidén.

Steg-för-steg-test

Om du följer de här rubrikerna steg för steg kan du själv snabbt kolla om din idé verkar passa för projektstöd från Leader Mittland Plus.

  1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
  2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
  3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
  4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
  5. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus?
  6. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
  7. Ansökan är komplett?

Nästa steg

Om du har samarbetspartners inom minst en sektor förutom den du själv representerar kan du gå vidare till nästa steg och titta på våra horisontella mål.