Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Syftet med projektet är att genom samverkan öka kunskapen kring cyklingens eventuella potential samt utreda möjliga tillvägagångssätt för att nå en hållbar och tillgänglig cykling i området.

Målgrupp: Projektet ska ge kunskap till företagare och föreningar i området, Ånge kommun och övriga cykelintresserade gällande cyklingens eventuella potential som turistnäring och ökad tillgänglighet till naturen för de boende i området

Projektägare: Firma Lotten Rapp

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Projektstöd: 87 000 SEK EU/Jordbruksverket

Projekttid: t o m 2017-06-30