Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar finns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse. Av stor vikt är att ungdomarna själva är med i denna process så att det blir rätt och att de även känner sig stolta och tar ansvar för att mötesplatsen inte förstörs i framtiden. Föreningen Indalsleden söker stöd för ett projekt i två steg, där detta beslut avser en mobilisering för att skapa engagemang och delaktighet kring en allaktivitetsplats, och nästa steg är genomförandet av investeringen.

Aktiviteter:

  1. Samordna idéer och önskemål med lärare och ungdomar/elever vid Lidens skola
  2. Träffa och prata med ungdomar kring prioriteringar för mötesplatsen
  3. Samverka med Sundsvalls kommun i deras arbete med allaktivitetsplan
  4. Marknadsföra och visa förslag på mötesplatsen i Liden
  5. Hitta långsiktig lösning för underhåll och ansvar av mötesplatsen.

Projektägare: Föreningen Indalsleden

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Sökt stöd: 105 525 SEK från Jordbruksverket och 51 975 SEK från Leader Mittland Plus