Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Coompanion Kooperativ utveckling Västernorrland har genomfört projektet Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland. Projektet avslutades 2019 och genomfördes som ett av två systerprojekt där det andra projektet genomförts inom Leader Höga Kusten. Projektets aktiviteter och syfte var bland annat att

  • Etablera och förankra en regional mikrofond
  • Bygga en plattform för social ekonomi och lokal utveckling genom att etablera en mikrofond som stärker den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom mikrofinansiering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd
  • Möjliggöra utveckling där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar
  • Göra mikrofonden känd som ett alternativt finansieringsinstrument

Projektet resulterade i många förberedelser för en mikrofond, men avslutades med att konstatera att det finns många andra sätt att lösa den här typen av finansiering och att etablera en mikrofond inte skulle vara det tillskott som förväntats.

Projektet genomfördes med stöd från leaderpartnerskapet och Landsbygdsfonden. Totalt beviljat stödbelopp var 534 950 SEK varav 358 417 SEK EU/Jordbruksverket och 176 533 SEK LAG-pott. Projektägaren har också gått in med egen privat finansiering.

 

https://vasternorrland.coompanion.se/startsida/projektverksamhet/mikrofonden-vasternorrland/