Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat

  • Etablera och förankra en regional mikrofond
  • Bygga en plattform för social ekonomi och lokal utveckling genom att etablera en mikrofond som stärker den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom mikrofinansiering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd
  • Möjliggöra utveckling där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar
  • Göra mikrofonden känd som ett alternativt finansieringsinstrument

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 534 950 SEK varav 358 417 SEK EU/Jordbruksverket och 176 533 SEK LAG-pott

Projektägare: Coompanion Västernorrland

Projekttid: t o m 2019-06-30

https://vasternorrland.coompanion.se/startsida/projektverksamhet/mikrofonden-vasternorrland/