Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening  har fått leaderstöd till projektet Ett färgstarkt Färja och den investering i turistisk infrastruktur som genomfördes till och med 2018.

Syftet med projektet var att investera i turistisk infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för en ökad turism längs kusten,  genom att knyta ihop land och hav. Målet var att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

Bakgrunden till ansökan var att i Timrå genomfördes 2014 en förstudie. Målet med förstudien var att nå kunskap om och ta fram förslag till utvecklingsinsatser. Följande behov identifierades:

  1. Fler boende av varierande standard för turister behövs
  2. Servicegrad i Timrås gästhamnar måste förbättras för att locka strömmen av båtturister.
  3. Behov av att förlänga turistsäsongen, samverka genom paketering av boende, äta och uppleva.

Projektet genomfördes i samverkan mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge, och Näringslivskontoret i Timrå kommun. Tynderö Fiskareförening var projektägare och Timrå kommun bistod projektet med kunskap och medfinansiering.

I projektet ingick följande aktiviteter enligt ansökan:

– Kanalbryggan: Ombyggnation av den 155 meter långa Kanalbryggan så den kan ta emot externa gäster, handikappanpassning.

– Café Kylhuset: En befintlig byggnad renoveras exteriört och görs om för andra ändamål interiört. Bland annat kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Projektet har finansierats med 720 000 SEK i stöd från Landsbygdsfonden och Jordbruksverket och med övrig offentlig medfinansiering från Timrå kommun 720 000 SEK. Privat medfinansiering tillkommer.

 

Indikatorer som uppnåddes:

1,5 Arbetstillfällen  1200 timmar arbete för kvinnor och 1600 timmar för män.

1 Fysisk anläggning

20 Nätverk/samarbeten

4 Virtuella mötesplatser

5 000 Dagbesök

40 Gästnätter

 

Nyfiken att veta mer om projektet? Se filmen eller läs i reportaget.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/