Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv för utveckling av turistbranschen runt Revsundssjön och svara på hur Revsundssjön/Lake Revsund kan attrahera fler internationella turister.

I projektet ingår bland annat att undersöka hur Revsundssjön/Lake Revsund kan bidra till fortsatt produktutveckling och paketering av presumtiva och befintliga besöksmål och naturområden, att aktörerna lär känna varandra, hittar samsyn och utvecklar en plan för framtidens gemensamma arbete med den internationella turistmarknaden.

Målgrupp: Näringsliv och föreningar, idag verksamma eller framtida verksamma inom besöksnäringen kring Revsundssjön.

Fond: Landsbygdsfonden

Sökt stöd: 273 628 SEK

Fastställt stödbelopp: 191 540 SEK varav 128 332 SEK EU/Jordbruksverket och 63 208 SEK LAG-pott

Projektägare: Revsunds prästgård AB

Projekttid: t o m 2018-03-31

www.lakerevsund.com