Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå, och projektet avslutades 2018.

Syftet med projektet var skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden.

Projektet skulle bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter för boende på landsbygd.

Projektet avslutades i förtid då det visade sig att engagemanget inte var så stort som förväntat, och projektet blev därför svårt att genomföra så som planerat.

 

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Inga indikatorer rapporterades som direkt resultat av projektet.

 

http://www.timrabygderad.se/