Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Syfte

Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd, öka besöksvärdet samt höja byns konkurrens- och attraktionskraft.

Projektets innehåll

Djupmätning och produktion av tryckta djupkartor, georefererade PDF-kartor till smartphones och tablets, djupkartor på minneskort till plottrar.

Utmärkning med bojar av grund/stenar i sjöarna. GPS-positionering av båtplatser, vindskydd, rastplatser, parkeringsplatser, stigar.

Informationsinsamling och dokumentation om byns gårdar, fäbodvallar, stigar, vandringsleder, övriga intressanta platser. GPS-positionering dessa.

Mobilapp med kartor och gps-funktion för iOS och Android.

Kurs i datainsamling.

Projektets mål

Tryckta sjökort för distribution via hemsidorna www.hallesjofishing.se och www.hallesjo.se, fisketuristentreprenörerna m.m.

Georefererade PDF-kartor att ladda in i mobiltelefoner och tablets samt för minneskort till eget ekolod/plotter.

Gratis mobilapp för Android och iOS.

LAGs prioriteringsbeslut med motivering

LAG beslutar att prioritera ansökan om medel till ” Hällesjö – djupkartor och mobilapp” med ändringar.

Projektet ” Hällesjö – djupkartor och mobilapp” SJV 2017-1286 faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämmer väl med Landsbygdsfondens inriktning och bedömningen har skett med de lokala urvalskriterierna för insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

LAG bedömer att projektet kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism samt till ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet söker stöd ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Mer information om föreningen och området finns på föreningens hemsida. http://www.hallesjofishing.se/se