Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag ansökte om stöd till projektet Naturcamping Storåsen. Leader Mittland Plus beslutade att prioritera projektansökan. Stödet hämtas ur det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Projektets övergripande mål var att bidra till tillväxt och utveckling i området genom nya möjligheter till övernattning såväl som en uppkopplad mötesplats och ska skapa förutsättningar för kompletterande service i bygden, t ex arbetstillfällen inom försäljning av fiskeutrustning, livsmedel, kiosk/café, städning, catering, uthyrning av möteslokal. Projektet etablerade en enklare naturcamping som kan användas sommar- såväl som vintertid i ett område där det inte finns campingplatser, ökade besöksnätter i området och förenkla tillgången till natur och friluftsliv.

Projektstödet bedömdes som förutsättningsskapande för utveckling av landsbygden och bedömdes stämma med den lokala strategins insatsområde 2 entreprenörskap, vilket bl a styrks av målet ökad besöksnäring.

Projektet bidrog även till mål inom insatsområdena 3 tillgänglighet och 4 natur- och kultur. Projektet vände sig till sportfiskare, jägare, natur- och kulturturister, utövare av olika sporter och aktiviteter, samt föreningar och intresseorganisationer samt hemvändare.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Naturcamping Storåsen SJV 2019-1471. Stödet kunde som mest uppgå till 439 200 kr. LAG bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning bidrog till ökad besöksnäring samt ökad service.  Projektet bedömdes som långsiktigt och att det kan påverka lokala attityder och mobilisering, samt kan bidra till fler produkter och tjänster.

Projektet är avslutat.