Högt söktryck

Det är otroligt vilket gensvar vi fått för möjligheterna med leaderstöd den här perioden! I vårt ansökningssystem har vi fått in 115 ansökningar totalt och många av dem har gått vidare till genomförandeprojekt.  Just nu är vi är tre personer på kansliet som jobbar för högtryck för att coacha projektansökningar på väg in, projekt som ska upp till beslut och projekt redan som har fått beslut av den lokala aktionsgruppen.

Vi får också en hel del frågor om det finns pengar kvar att söka eftersom ryktet säger att pengarna är slut. Leader Mittland Plus har fortfarande pengar kvar till lokalt ledd utveckling inom alla fyra tillgängliga EU-fonder, men av naturliga skäl betydligt mindre än från start förstås.

Eftersom budget är begränsad har vi i dagsläget fokus på de mål i den lokala strategin där vi ännu inte fått in så många projektansökningar. De projektansökningar som kan få prioriteringsbeslut just nu är projekt som leder till fler produkter och tjänster, företag och arbetstillfällen. Vi har också möjlighet att bevilja stöd till samarbetsprojekt, dvs projekt där projektet sträcker sig över flera leaderområden. Projekt med de här förväntade resultaten vid projektets avslut har förtur till de pengar som är kvar att fördela inom Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Det innebär i praktiken också att förstudier inom Jordbruksfonden har små chanser att få projektstöd om förstudierna inte har målen ovan som ett direkt resultat. Däremot finns fortfarande mikrostöd för förstudier kvar att söka genom projekten Startgas, Startsmarthjälpen och Young events.

Den fond där det finns mest projektstöd kvar att söka är Havs- och fiskerifonden, och vill gärna ha in fler ansökningar. Har du projektidéer som rör yrkesfiske, fiskodling eller liknande vattenbaserade verksamheter finns möjligheter till stöd. Fiskefondens pengar får, till skillnad från övriga projektstöd vi har att fördela, användas inom hela Västernorrlands län samt Bräcke kommun.

Leaderföreningens projektstödsbudget ska vara vara öronmärkt till projekt senast under hösten 2020. Projekt som beviljas stöd kan ha aktiv verksamhet fram till och med första halvåret 2022.

Den lokala aktionsgruppen LAG har tre beslutsmöten före sommaruppehållet. Datum är den 16 maj, den 3 juni och den 27 juni. Har du projektidéer som du vill söka leaderstöd till och som inte är mikrostödsansökningar, tag kontakt med oss så ser vi om projektet har möjligheter att genomföras med leaderstöd. Vill du söka mikrostöd upp till 25 tkr vänder du dig istället till våra projektledare. Kontaktuppgifter till oss alla hittar du på startsidan.