Sök leaderprojekt inom fiskefonden

Det finns fortfarande möjligheter att söka stöd för leaderprojekt med inriktning på fiske- och vattenbruk. Leader Mittland Plus har ännu 4 mkr att fördela ur Europeiska Havs- och fiskerifonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt med stöd ur fonden kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

För just Havs- och fiskerifonden finns vissa begränsningar när det gäller vad pengarna kan användas till. Det går till exempel att söka stöd för att diversifiera (”bredda”) sin yrkesfiskeverksamhet eller annan befintlig verksamhet för fiskproduktion så att den har fler ben att stå på utöver fisket. Exempel kan vara en yrkesfiskare som tar med sig fiskegäster på fiskebåt eller använder samma båt för att köra turister i turtrafik till en turistö. Det kan också vara att samma fiskeverksamhet använder sig av fiskeverksamheten för blå rekreation. Det sammanhållande i projektstöd ur fiskefonden är att det måste finnas koppling till yrkesfiske eller livsmedelsproduktion baserad på produkter från hav eller insjö, alternativt odling på land. Det går alltså inte att söka stöd för projekt som ska utveckla rekreationsfiske/sportfiske när det gäller just den här fonden, men däremot går det bra att söka stöd ur Jordbruksfonden för det.

Havs- och fiskerifondens pengar kan användas för projekt inom hela Västernorrlands län och inom Bräcke kommun, medan övriga fonders medel är avgränsade till Medelpadskommunerna och Bräcke kommun.

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går därför inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamheter eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som på något sätt gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.

Projekt för näringslivsutveckling efterlyses

Tag chansen och sök stöd för projekt med inriktning på näringslivsutveckling på landsbygden, gärna projekt som kopplar ihop land och stad t ex genom affärer. Leader Mittland Plus har fortfarande 2,4 mkr kvar att fördela ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och vi behöver ha fördelat ut dessa till bra utvecklingsprojekt innan sommaren 2019.

Projekt kan ha fyra olika inriktningar:

  • Social ekonomi och lokal kapitalbildning
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande

Har du eller din organisation idéer som du tror skulle kunna passa in, tag kontakt med oss på info@mittlandplus.se eller ring verksamhetsledare Erika Larsson på 070-316 23 66. Vi har också paraplyprojekt igång med möjlighet att bland annat testa affärsidéer och utveckla produkter med hjälp av mikrostöd. Information om de här projekten hittar du på sidan om paraplyprojekt.

Vad är leadermetoden?

Leaderprojekt ska ha till huvudsyfte att bidra till landsbygdens utveckling. Det kan vara genom att produktion sker på landsbygd men säljs i staden, eller via webbförsäljning eller kan vara en idé som gör att fler har möjlighet att bo kvar och verka på landsbygden.

Leaderprojekt har också kravet att projektets idé ska komma underifrån och drivas av de som är berörda av projektets innehåll. Det går däremot inte att söka stöd för att stimulera till att andra ska komma igång med verksamhet eftersom det inte stämmer med leadermetoden.

Leaderprojekt måste ske i samverkan över sektorer, dvs ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor. Flera företag i samverkan kan inte få leaderstöd om det inte finns en samverkanspart som tillhör någon av de andra sektorerna,  och vice versa gäller förstås för ideell sektor som måste ha samarbetspartners inom offentlig eller privat verksamhet för att kunna söka leaderstöd.

Leaderprojekt behöver vara lokalt nytänkande eller innovativa i metod eller mål. Det betyder att stödet inte får användas till drift av befintlig verksamhet utan syftet är att förverkliga utvecklingsidéer som gynnar landsbygden. Lokalt nytänkande betyder att vi ger stöd till idéer som har testats med framgång på annat håll, det behöver alltså inte vara en helt oprövad idé.

Vi rekryterar projekthandläggare/administratör

Leader Mittland Plus stärker upp organisationen för handläggning av projektstöd. Vi söker dig som vill jobba som projekthandläggare och administratör med start omgående och till och med årsskiftet 2019/2020 till att börja med.

Det här är ett jätteroligt jobb tycker vi som redan finns i organisationen! Jobbet passar som handen i handsken om du gillar landsbygden och brinner för att vara med och göra vidareutveckling våra lokala pärlor möjligt, om du gillar att kombinera kreativa lösningar, sociala kontakter och att hjälpa andra hitta former för kreativa utvecklingsprojekt i en ganska regelstyrd struktur. Vi söker alltså dig som är en strukturerad och noggrann person med ordning och reda, och samtidigt är social och utåtriktad. Du behöver också vara lösningsorienterad och tycka om att hjälpa andra men måste också gilla att följa regelverken kopplade till EU-stöd och de detaljerade rutiner vi följer i handläggningen.

Jobbet att administrera och handlägga projektstöd sker dels i Jordbruksverkets datasystem och med våra och Jordbruksverkets framtagna rutiner, och dels tillsammans med stödsökande och stödmottagare i fysiska möten och i telefon och e-post. Det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera med människor och kan läsa av vilken typ av kommunikation som passar just den du har kontakt med. Det är i första hand ett administrativt kontorsarbete, men det är också en del besök hos stödsökande och stödmottagare.

Viss IT-vana är nödvändig eftersom all vår handläggning sker digitalt mot databaser och i digitala system. Du kommer också att få stötta stödsökare i deras process att söka stöd och utbetalningar, och här är förmågan att stötta och förklara steg för steg i systemet något som du kommer att behöva. Du behöver däremot inte vara proffs på IT, det räcker med att du är van att jobba med officeprogrammen och känner dig hemma i en webb-baserad digital hantering av information och text, samt kan förklara för andra hur de ska göra när de söker stöd.

Vi och Jordbruksverket ställer höga krav på dokumentation under handläggning och kommunikation med stödsökande och stödmottagare, och det är därför ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift. Har du flera språk i bagaget är det en fördel gentemot stödsökande, men för det administrativa arbetet gäller goda kunskaper i svenska språket och att du gillar att skriva, för det kommer att bli en hel del sådant i arbetet.

Har du erfarenheter av handläggning av EU-stöd eller annan handläggning med färdiga rutiner som grund är det en fördel eftersom vi behöver någon som är snabbt på banan. Du kommer att få börja med att handlägga ansökningar om stöd, och successivt växa in i rollen för att sedan lägga till hanteringen kring ansökningar om utbetalningar och sedan projektrapportering. Du kommer också på sikt få vara med och göra våra egna ekonomiredovisningar för de projekt som Leader Mittland Plus driver själva.

Placeringsorten är beroende på var du finns. Vi jobbar mest inom kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall och vårt kontor finns på Gärdehov, Sundsvall. Vi har också projektanställd personal med arbetsplats Glesbygdskollektivet, Fränsta. Oavsett var du bor kommer du att behöva vara med oss på kontoret i Sundsvall under den första tiden eftersom det är en hel del rutiner att lära sig och det är bra om vi finns nära varandra. Därefter går det bra att ordna en arbetsplats närmare där du bor om det skulle fungera bättre för dig.

Körkort är ett krav och tillgång till bil en fördel eftersom även de administrativa uppdragen ibland sker på plats hos stödmottagaren.

Tjänsten är tänkt som en deltid på cirka 50 %, men vi är öppna för förslag och beroende på löneläge kan tjänsten utökas upp till 100 %. Ange därför önskad sysselsättningsgrad och löneanspråk när du skickar in din ansökan till oss. Vi behöver alltså en person relativt omgående, så vi kommer att hantera ansökningar löpande.

Ansökan och frågor skickar du till erika.larsson@mittlandplus.se. Frågor kan också ställas på telefon 070-316 23 66.

PS Vi kommer också att rekrytera projektledare på deltid till två egna projekt inom kort. De här projekten handlar om miljöcertifiering av företag och produkter. Är du rätt person för både adminstratörsjobbet och projektledarjobbet finns möjligheten att kombinera de båda uppdragen.

 

Projekt för 3,5 miljoner prioriterade

Vid senaste prioriteringsmötet med den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus prioriterades utvecklingsprojekt för nästan 3,5 miljoner kronor.

Bland annat prioriterades stöd till projekten Serviceutveckling Bodsjöbygden, Galtströms Jernväg 2019, Fiskemuseum Löruddden, förstudie Pilgrimsleden St Olav och förstudien Glesbygdsidentitet. Mer om projekten kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.

Det finns fortfarande stöd kvar att söka för utveckling på landsbygden. Vi har bland annat möjligheter att söka stöd för yrkesfiske, livsmedelsproduktion eller förädling av produkter från vatten, projekt som utvecklar näringsliv med koppling mellan land och stad och för projekt som på olika sätt bidrar till att stärka individers möjligheter till sysselsättning. Det finns även pengar kvar för landsbygdsutveckling i mer generella termer och projekt som stimulerar till social ekonomi eller mer lokalt kapital i omlopp.

Klart för start – projektledare på plats!

Nu är alla tre beviljade paraplyprojekt klara för start och officiellt kan vi påbörja arbetet vid årsskiftet.

Klart är också namnen på våra projektledare. Projektleadare och inspiratör för projektet Young Events är Lotten Rapp och projektledare och inspiratör för projekten Startsmarthjälpen och Startgas är Kerttu Heiskanen. De tre projekten har många likheter och en del av informations- och inspirationsinsatserna kommer att göras gemensamt.

Både Lotten och Kerttu är del i Glesbygdskollektivet i Fränsta som bland annat fungerar som ett nav för landsbygds- och företagsutveckling i området. Det finns många möjligheter till synergier mellan Glesbygdskollektivet och Leader Mittland Plus och vi är jätteglada att vi hittat den här samarbetsmöjligheten.

Paraplyprojektens verksamhet utgår från Fränsta och kommer att jobba över hela leaderområdet och den 9 januari räknar vi med att vara igång fullt ut. Kontaktuppgifter kommer att publiceras på paraplyprojektens egen sida här på www.mittlandplus.se.

Paraplyprojekt är en form av mikrostöd eller utvecklingscheckar på som mest 25 tkr som föreningar och blivande företag kan söka för att förverkliga och testa idéer. Varje delprojekt har en egen artikel här på webben där du kan läsa mer.

Young Events

Startsmarthjälpen

Startgas

Välkomna!

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har prioriterats för projektstöd av den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus. Projektet är ett samarbetsprojekt över tre leaderområden, och stödet kommer från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från det lokala leaderpartnerskapet.

Kompetenshöjning skogsägare avser genomförande av den lokala strategins insats 4 natur- och kulturbevarande vilket bland annat styrks av målet Utveckla mångfalden i jord- och skogsbruket och vänder sig till skogsägare och blivande skogsägare, boende på gård framtida boende på gård samt de som arbetar med skog, natur, jordbruk, parkskötsel, markförvaltning, naturvård, turism eller är intresserade.

Syftet är att skapa en utbildning för skogsägare på folkhögskola där en oberoende utbildning för skogsägare skall hjälpa skogsägaren att få ett bättre beslutsunderlag i sitt skogsägande och genom kunskapsförmedling hjälpa skogsägaren att förverkliga sina visioner med sitt skogsägande.

Projektet ska sätta samman en distansutbildning och undervisningsmaterial, marknadsföra utbildningen, planera fältundervisningen, knyta branschens aktörer till utbildningen, skapa en skoglig undervisningsmiljö kring Birka folkhögskola, köpa in viss teknisk utrustning och att parallellt med utbildningen förbättra kurserna.

Den  lokala aktionsgruppen bedömer att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet har mycket tydliga mål, i stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan. Projektet bidrar i mycket stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt kan bidra till att utveckla och bevara det öppna landskapet. Projektet bedöms också i hög utsträckning leda till fler företag/arbetstillfällen och nya klimatsmarta produkter/tjänster.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 614 000 kr fördelat på projektstöd 67 % (411 380 kr) och övrigt offentligt stöd LAG 33 % (202 620 kr).

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala aktionsgruppen LAG Leader Mittland Plus. André Jonsson AB i samarbete med Folkets hus och parker skall genomföra ett projekt inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och bidrar med detta till att uppfylla strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, mål 2 starka lokala kretslopp, vilket styrks av målen ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället, ökad integrationen på landsbygden och fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser.

Projektet vänder sig till ungdomar och ska bidra till att skapa ett ålders- och kulturöverskridande kulturevent tillsammans och skapa mångfald i praktiken.

Människor växer genom att engagera sig, genom bildning och kulturupplevelser. Projektet ska tillhandahålla attraktiva mötesplatser och verksamheter, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tas tillvara.

Det förväntade resultatet är en handlingsplan för ett framtida event och målet på lång sikt är att åstadkomma ett årligt återkommande dataspelsevent, det största i sitt slag i Norrland.

LAG bedömer att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bidrar i stor utsträckning ökad social hållbarhet, till ökad besöksnäring och till kompetensutveckling.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 200 000 kr fördelat på projektstöd 67 % (134 000 kr) och övrigt offentligt stöd LAG 33 % (66 000 kr).

Sök paraplyprojekt

Leader Mittland Plus har startbesked för tre paraplyprojekt

Varje paraplyprojekt har sin egen informationssida där du hittar mer information, och du hittar till sidorna med länkarna nedan.

Start-smart-hjälpen

Start-smart-hjälpen kan ge mikrostöd till byutvecklingsinsatser, t ex möten, marknadsföring, förstudier m.m.

Startgas

Startgas kan ge mikrostöd till företagsutveckling, antingen för den som vill starta företag eller som är ny och behöver mikrostöd för en ny idé.

Young Events

Young Events kan ge mikrostöd till utgifter kopplade till att planera eller genomföra ett evenemang planerat av unga och med unga som målgrupp.

 

Paraplyprojekt är ett sätt att erbjuda mikrostöd till riktade insatser. Som mest kan stödet vara 25 000 kr. Mikrostödet söks direkt från Leader Mittland Plus och beslutet fattas lokalt av en mindre grupp personer. Det gör att stödet kan komma snabbt till den som beviljas mikrostöd.

Varje paraplyprojekt har en egen projektplan och en egen budget.

Paraplyprojekten kommer också att ha en egen coach/projektledare som hjälper dig att söka stödet och berätta vad som är möjligt och inte. Denna coach rekryteras för närvarande, så tills dess vår coach finns på plats kontaktar du oss på info@mittlandplus.se om du har funderingar.

Coach/projektledare sökes!

Är vår tomma stol din? Leader Mittland Plus rekryterar en kombinerad coach och projektledare till våra tre föreningsägda paraplyprojekt Startgas, Start-smart-hjälpen och Young Events som snart ska dra igång.

Varje delprojekt behöver en projektledare med 20 % av en heltidstjänst, dvs totalt 60 % tjänst. Vi kommer eventuellt att dra igång ytterligare två paraplyprojekt och kommer då att kunna utöka tjänsten. Det finns också en chans att tjänsten utökas med en viss procent för att jobba med information och kommunikation i leaderkansliets ordinarie verksamhet under förutsättning att vi hittar rätt person.

I arbetsuppgifterna ingår att vara ute i leaderområdet och aktivt söka upp målgrupperna för respektive projekt för att inspirera och coacha till delansökningar, att fungera rådgivare till delprojekten under planering, genomförande och rapportering till Leader Mittland Plus, att kommunicera kring paraplyprojekten i sociala media, att administrera ansökningar och förbereda underlag för beslutsgruppen att ta ställning till osv.

För tjänsten/tjänsterna behöver du vara en utåtriktad person som har lätt att ta folk, du bör vara bra på att coacha andra samtidigt som du är ordningsam och inte har något emot administration, eftersom tjänsten även innehåller administrativ projektledning och formell rapportering. Har du erfarenhet av EU-stöd är det ett plus för oss men det är inget krav. Vi ser gärna att du har goda kontakter på landsbygden i någon eller flera av kommunerna Ånge, Bräcke, Timrå eller Sundsvall. (Landsbygd för oss är i princip hela vårt geografiska område med tätorten Sundsvall exkluderat.) Det är en tillgång om du själv har koppling till landsbygden på något sätt och brinner för utveckling av hela vårt område. Du behöver ha körkort och tillgång till bil för uppdraget. Vi vill också att du är bra på kommunikation och information, både i tal och skrift. Du kommer att jobba en hel del med sociala media som del av uppdraget.

Delar av våra paraplyprojekt vänder sig till ungdomar och utlandsfödda, så det är ett plus att vara under 30 och även att tala utomeuropeiska språk.

Tjänsten är en projektanställning under 9 månader och du kommer att vara stationerad på kansliet i Sundsvall om vi inte kommer överens om annat. Eftersom vi har fyra kommuner, Sundsvall, Ånge, Timrå och Bräcke som arbetsområde är det möjligt att ordna arbetsplats på hemmaplan om du har din bas i någon av de övriga kommunerna. Arbetet innebär en hel del arbete utanför kontoret och utanför kontorstid, så vi kommer att vara flexibla i att hitta en lösning som passar dig och uppdraget.

I din ansökan vill vi ha ett personligt brev och/eller en film på max 3 minuter där du presenterar dig själv på svenska, samt din CV.  Vi tillämpar individuell lönesättning, så ange löneanspråk i din ansökan. Vi lägger stor vikt vid att du är rätt person för uppdraget eller uppdragen. Urvalet görs löpande, så vänta inte med din ansökan.

Vill du imponera på oss läser du också igenom vår lokala utvecklingsstrategi som du hittar här. 🙂

Projektbesluten för respektive delprojekt hittar du här: Start-Smart-Hjälpen, Young Events, Startgas

PS Det är möjligt att söka 20 % tjänst, dvs att ta sig an ett av delprojekten, eller söka som coach till alla tre.

Frågor besvaras av Erika Larsson, 070-316 23 66