Förlängning av projekt

Vi får många frågor om förlängning av projekt just nu, och i de flesta fall är det möjligt. Om det skulle vara aktuellt för ert projekt behöver ni ansöka om förlängning i god tid innan projekttiden tar slut, eftersom vi behöver lite tid för att handlägga ändringsansökan hos oss.

  1. Ladda ner blanketten ändring av beslut om stöd och fyll i den i dator eller annan digital enhet. Spara filen lokalt.
  2. Gå in på sidan elektronisksignering.se och välj tjänsten signering av en person.
  3. Ladda upp den ifyllda blanketten i webbtjänsten.
  4. Signera med ditt bank-id enligt anvisningar på skärmen.
  5. En ny flik öppnas där du får upp en digitalt signerad kopia av blanketten. Ladda ner den filen till din enhet.
  6. Skicka ett mail till oss på Leader Mittland Plus där du bifogar den signerade ansökan om ändring av beslut om stöd.

Då handlägger vi din ansökan om ändring och skickar den vidare till Jordbruksverket.

Om du har slutdatum 30 juni behöver vi ha din ansökan cirka 15 juni för att vara säkra på att hinna med handläggningen. Under sommaren är kontoret begränsat bemannat, så om du har ett projekt som har slutdatum juli-augusti tar vi gärna emot din ansökan om förlängning redan nu.