Pengar att söka i samtliga fonder

Programperioden börjar närma sig slutet, men vi har fortfarande pengar kvar att fördela från samtliga fonder som det ser ut och det är kort tid kvar att ansöka.

De stöd som är aktuella är:

Stöd för allmän landsbygdsutveckling genom Landsbygdsfonden. vi ser gärna projekt som leder till nya företag, nya arbetstillfällen eller på annat sätt bidrar till att stimulera orten/samhället har just nu 2 200 tkr att fördela. Vi har en del projekt som ligger inne för beslut, men vi tar emot ansökningar som stämmer med den lokala strategin. Har du idéer för samarbetsprojekt finns 278 tkr öronmärkta för det.

Stöd till projekt som på olika sätt stimulerar yrkesfiske, fiskeriverksamhet eller livsmedelsproduktion kopplat till vatten, antingen på land eller i sjö/hav finns kvar i Havs- och fiskerifonden. Här finns 1 200 tkr kvar att fördela.

Projekt som leder till näringslivsutveckling som kopplar ihop stad och land, eller gynnar landsbygdens näringsliv kan ni söka genom Regionalfonden, där det finns 212 tkr kvar att fördela.

Socialfonden har en mindre summa stöd kvar, 40 tkr, som är öronmärkt för projekt som leder till sysselsättning. Här är det först och främst individuell kompetensutveckling för redan sysselsatta personer som är i fokus eftersom stödet till personer utanför arbetsmarknaden redan är utnyttjat till fullo.

Ring och boka in ett möte så kollar vi om din projektidé stämmer.

Din ansökan vill vi få in så fort som möjligt, och absolut senast 1 september 2020. Beslut om stöd fattas 15 september 2020.