Vi inväntar återflöden och påfyllning för projektstöd

Vi får ofta frågan om vi har pengar kvar att fördela till projekt.

Det har vi för vissa typer av åtgärder. Vi har t ex projektstöd att fördela för projekt med inriktning på yrkesfiske och vattenbruk. När det gäller projektstöd för  mer allmän landsbygdsutveckling finns det en mindre summa att söka för samarbetsprojekt mellan leaderområden.

Men, dagarna runt jul fick leaderföreningen efterlängtat besked om att vi kommer att ha möjlighet att få ett utökat projektstöd att fördela till utvecklingsidéer för landsbygdsutveckling. Leaderföreningen inväntar nu detaljerna kring nya pengar för 2021-2022 och ansökan om lokal offentlig medfinansiering pågår för fullt. Vi går ut med information när de nationella besluten är fattade och vi vet när i tid de här pengarna kan fördelas ut till Sveriges leaderområden.

Vi ber därför om överseende med att vi inte kommer att fatta beslut om projektstöd för andra projekt än fiskefonden till dess vi har all information och budget är säkrad. De projektansökningar som redan finns inne handläggs för löpande förhandsbedömning, men inga definitiva beslut om projektstöd fattas.

Har du frågor får du gärna kontakta oss på info (at) mittlandplus.se så återkommer vi till dig.