Gällöberget – en arena för naturupplevelser

Projektet Gälloberget. en arena för naturupplevelser”  Mid Sweden 365 AB beviljades projektstöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU)  och det lokala leaderpartnerskapet. Projektstöd  med allmännytta och inte till visst företag, då syftet inte var  infrastruktur till företaget utan till en bred allmänhet. Valet av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 3 tillgänglighet. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 3 tillgänglighet vilket styrktes av målen Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla, fler besöksmål och mötesplatser i naturen.

Projektet är idag avslutat . Projektets syfte var att bidra till hållbar utveckling av Gällöbygden och stärka attraktivitet och tillgänglighet till naturområdet runt Gällöberget. Projektet skulle stärka förutsättningar för mötesplatser och upplevelser i naturen, friluftsliv och idrott samt företagande och hållbar sysselsättning inom besöksnäringen, infrastrukturella förutsättningar som tydliggör området på ett bättre sätt för både företag, föreningar och idrottsklubbar och lokalinvånare.

LAG- styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt belopp till 571 500 kronor. Projektets fördelning är preliminär 382 905 kr (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 188 595 kr (33%).