Gällöberget – en arena för naturupplevelser

Projektet Gälloberget. en arena för naturupplevelser”  Mid Sweden 365 AB har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling (EJFLU)  och det lokala leaderpartnerskapet. Projektstöd  med allmännytta och inte till visst företag, då syftet inte är infrastruktur till företaget utan till en bred allmänhet. Valet av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 3 tillgänglighet. Projektet avser genoörande av den lokala strategins insats 3 tillgänglighet vilket styrks av målen Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla, fler besöksmål och mötesplatser i naturen.

Projektets syfte är att bidra till hållbar utveckling av Gällöbygden och stärka attraktivitet och tillgänglighet till naturområdet runt Gällöverget. Projektet ska stärka förutsättningar för mötesplatser och upplevelser i naturen, friluftsliv och idrott samt företagande och hållbar sysselsättning inom besöksnäringen, ska infrastrukturella förutsättningar som tydliggör området på ett bättre sätt för både företag, föreningar och idrottsklubbar och lokalinvånare.

LAG- styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt belopp till 571 500 kronor. Projektets fördelning är preliminär 382 905 kr (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 188 595 kr (33%).