Föreningen Leader Mittland Plus

Leader Mittland Plus är en ideell förening som driver kansliet och leder verksamheten för Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Leader Mittland Plus är en sammanslagning av de två leaderområdena Mittland och Timråbygd och omfattar Bräcke, Sundsvall, Timrå och Ånge kommun.

Den 22 december 2015 fick föreningen startbeslut för sin lokala strategi och för att bilda leaderområde. Totalt har leaderområdet 74 mkr att fördela fram till 2024 för strategin ”Fler fönster ska lysa i mitt land 2014-2020”.

Den 8 februari 2023 fick vi ännu ett glädjande besked och vi fick startbeslut för ”Drömbygd 2030”, och 41 mkr att fördela under 2023-2027. Strategierna och projektstöden kommer att genomföras parallellt, och det går att söka stöd för projekt inom båda strategierna under 2023.

Föreningens styrelse kallas LAG, Lokal aktionsgrupp. LAG tillsätts på årsmöte efter förslag från valberedningen och består av 12 ordinarie ledamöter samt 8 ersättare med närvarorätt med en fördelning av minst 60/40 % mellan kvinnor och män. I LAG ska det finnas representanter för de tre parterna i partnerskapet dvs ideell sektor, privat näringsliv och offentlig verksamhet. Sektorerna är jämt fördelade.

Föreningen är ytterst ansvarig för LAG och leaderverksamheten som innebär att fördela projektmedel med syfte att utveckling landsbygden i enlighet med vår antagna strategi.

Ordförande i verksamheten under 2023är Veronica Eklund från Bräcke och vice ordförande är Mari Wennberg Zidén från Ånge.

Årsmöte

Årsmöte

Mitten av april  2024, exakt datum publiceras när det fastställts.

Anmälan till mötet krävs. Kontakta oss på info@mittlandplus.se för mer information och anmälan.

Alla handlingar publiceras digitalt. Klicka på bilden så kommer du vidare till sidan med kallelse och årsmöteshandlingar.

Valberedning

Valberedningens ledamöter är viktiga i vår förening. De föreslår årsmötet vilka som ska ingå i LAG. Valberedningen ska se till att alla tre sektorer är jämnt representerade, att det är ungefär lika många män som kvinnor, att det finns en spridning i ålder mellan ledamöter och att ledamöterna är förankrade i den lokala myllan och i de insatsområden som Leader Mittland Plus nämner i sin strategi.

Valberedningen består av Lars Holm Timrå, Yngve Hamberg Bräcke, Valeria Dralova Ånge och Hans Forsberg Sundsvall. Sammankallande i valberedningen är Lars Holm.

Styrelsen

Vill du veta mer vilka som sitter med i styrelsen? Klicka på bilden och gå vidare till sidan om LAG.

Föreningsdokument

Protokoll

Årsmöte 2023-04-18

Årsmöte 2022-04-17

Årsmöte 2020-04-21

Årsmöte 2019-04-11

Årsmöte 2018-04-12

Extra årsmöte 2017-09-13

årsmöte 2017-04-19

Övrigt

Föreningens stadgar

Regler vid särintressen

Höga Kusten

För Havs- och fiskerifonden går Leader Mittland Plus och Leader Höga Kusten ihop. Vill du läsa mer om Leader Höga Kusten? Leaderhogakusten.se är adressen.