Leaderprojekt som genomförs i Ånge kommun 2014-2020

Här finns en sammanställning av projekt som genomförts eller pågår i Ånge kommun. Det finns även projekt som berör Ånge men som omfattar fler kommuner. De hittar du under fliken för flerkommunsprojekt.

Leaderprojekt som omfattar Ånge kommun

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland har beviljats stöd för…

Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan har prioriterats för stöd.…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Mikrostöd i Ånge kommun

Kick-off vårruset