Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till förstudien Lokala Favoriter.

Projektet ska utifrån Leadermetoden undersöka de små lokala producenters möjlighet att nå en större marknad och öka deras försäljning genom föreningars och skolklassers försäljning direkt till kund.

Målgrupp: Små och lokala producenter av hantverk och mat. Lokala föreningar, skolklasser, ungdomar och barn. Mottagare/kunder är de individer som föreningar och skolklasser säljer till vid dörren. Ska inte konkurrera med Västernorrlandsgården, utan komplettera.

Stöd: 131 794 SEK Jordbruksverket och 64 913 SEK Leader Mittland Plus LAG

Förväntat resultat: Förstudien ska ta fram presentationsmaterial till och undersöka vilka värden som bör finnas i ett eventuellt varumärke.

Projekttid: t o m 2017-02-28

www.timrabygderad.se