Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus genomförde en förstudie inför paraplyprojekt integration.

Förstudiens syfte var att ta reda på behov och önskemål hos de asylsökande inför ett paraplyprojekt och ta reda på om det planerade framtida paraplyprojektets innehåll är något som faktiskt är genomförbart och stämmer med de asylsökande/nyanländas verkliga behov. Paraplyprojektet hoppades kunna bidra till möjligheter att utveckla service och sysselsättning för de som är nyanlända, baserat på deras villkor.

Förstudien hade fokus på de boende men främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, organisationer, föreningar, företag med flera som på olika sätt är engagerade i aktiviteter för nyanlända.

MålgruppDen primära målgruppen var nyanlända/asylsökande i Leader Mittland Plus-området samt alla de organisationer som på olika sätt bidrar till mottagandet av asylsökande, offentliga och i civilsamhället.

 

Projektet resulterade i en sammanställning av de behov som fanns hos de nyanlända vid tillfället, och slutsatsen att de behov och konkreta önskemål som fanns inte var genomförbara inom ramen för ett paraplyprojekt.

 

Rapporterade indikatorer

1 nytt nätverk

1 projekt för integration på landsbygd

 

Projektstödet är som mest 104 701 SEK från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket, 51 570 SEK LAG

Slutdatum: 2017-03-31