Brattbytorpet affär

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus fick leaderstöd för utveckling av besöksmålet Brattbytorpet. LAG prioriterade projektet den 6 december 2017 och det finansierades bland annat med stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och leaderföreningens utvecklingsmedel.

Syftet med var att göra besöksmålet Brattbytorpet till ett året-runt-besöksmål som drar fler besökare både till besöksmålet och till närområdet. Detta genom att uppföra en byggnad för året-runt-verksamhet anpassad för allmänhet och funktionshindrade i synnerhet. Målet är ett besöksmål med möjligheter till året-runt-aktiviteter tillika en utvecklad mötesplats för teknikintresserade som på sikt kan fördubbla antalet besökare per år.
Målgruppen för projektet är turister, allmänhet intresserade av historia och nostalgi, industrihistoria, jord och skogsbrukets utveckling, fordonssamlare elever från olika fordonstekniska utbildningar, handikappföreningar etc.
Projektet faller inom insats 3 tillgänglighet i den lokala strategin, vilket motiveras med målet
”Fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser”.

Projektet beviljades av LAG 1 380 600 kronor. LAG motiverade beslutet med att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett mycket tydligt mål och att det fanns ett mycket stort behov av projektets resultat. Projektet bedömdes också i mycket stor utsträckning bidra till ökad inkludering i lokalsamhället och utvecklade mötesplatser. LAG bedömde att projektet i stor utsträckning kan bidra till attityder och mobilisering och att det bidrog till arbetstillfällen.

Kontaktperson för projektet är Tedd Persson (kontaktuppgifter får du av kansliet.)
Är du nyfiken att veta mer om projektet? Läs mer i reportaget Brattbytorpet- teknik och nostalgi djupt inne i skogen eller se filmen.