Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb prioriterades av Leader Mittland Plus för att genomföra en förstudie kring Myggvallen. Förstudien skulle på sikt öka möjligheten för kommunens invånare att utöva idrott och att undersöka möjligheter till utveckling kring idrottsplatsen. Detta gällde t ex idrottsevenemang för turism  och det gjorde man genom att utreda möjligheterna för en ny inomhushall med konstgräs och paddelbanor, eller en belyst konstgräsplan och ta fram en handlingsplan för framtida utveckling.

Leader Mittland Plus bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och för att påverka lokala attityder. Det fanns ett stort behov av projektet, och det bedömdes bidra i stor utsträckning till integration i lokalsamhället.

Stödet hämtades ur det lokala Leaderpartnerskapet och från Landsbygdsfonden, och projektet kunde få som mest 200 000 kr.