Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors prioriterades av Leader Mittland Plus för projektstöd.

Syftet med projektet har varit ökad affärsnytta, ökat entreprenörskap och samverkan för affärsutveckling för företag i Matfors. Lokala företagare i Matfors med omland ska kunna dra nytta av synergieffekter där tätorten Sundsvalls resurser kan samverka och bidra till näringslivsutvecklingen i Matfors. Målet med projektet har varit att skapa delningsekonomi där tjänster lånas/delas/hyrs mellan företagen, men där företag inom olika branscher i Matfors och Sundsvalls tätort byter kompetenstjänster med varandra.

Projektet avsåg etablera fyra företagsringar i Matfors varav minst en företagsring där företag från tätort kan delta.
Projektet har i huvudsak bestått i förankring och information, utveckling av konceptmodell, kompetensutveckling av deltagande företag, driftsättning av affärsringar och testperiod, utvärdering, projektledning och processledning. Som en del av projektets resultat att projektet efterlämnar sig är fem nya affärsringar. – Affärsring ”Handel” – företagare med försäljningsställen/butiker och riktade till privatkonsumtion. – Affärsring ”Info” – arbetar med information som har allmänt intresse för bygden. – Affärsring ”Industri – företagare med inriktning business to business. – Affärsring ”tidning” – produktion och distribution av en fysisk tidning med regelbunden utgivning i hela bygden. Upplagan varierar mellan 4 och 5000/utgåva. Tidningen speglar, i samverkan med, – Affärsring ”Besöks och Destinationsgruppen” – verksamheter och företag som verkar inom besöksnäringen.

Leader Mittland Plus bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och för att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande. Maximalt stödbelopp fastställdes till 70 %, dvs 632 810 kr stöd. Det tillkom 40 000 kr från Sundsvalls kommun samt 30 % privat finansiering.