Ny LAG-uppställning för 2019

Vid Leaderföreningens årsmöte den 11 april 2019 valdes några nya representanter in i den lokala aktionsgruppen LAG, tillika föreningens styrelse.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och 9 ersättare, som tillsammans representerar ideell, privat och offentlig sektor samt fiskerinäringen.

Vi skickar ett stort tack för ert engagemang i lokalt ledd landsbygdsutveckling till er ledamöter som nu avgår och hälsar gamla som nya ledamöter välkomna till ett nytt år av utvecklingsmöjligheter på lokala villkor.

Hela styrelsen hittar du på vår föreningssida.