Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för ansökte om stöd till projektet omställningslots som prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd.

Projektet omställningslots syftade till att skapa hållbar tillväxt genom varaktig anställning för långtidsarbetslösa med övergång från arbetsmarknadsåtgärder till anställning, ge kombinatörer möjlighet till sysselsättning samt ge arbetsgivare information om anställningsformer, utbildning och utveckling i syfte att uppnå osubventionerade anställningar. Målgruppen var arbetssökande i utanförskap som behövde arbetsgivare och kompetensutveckling, arbetsgivare med behov av arbetskraft, utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer som jobbar för landsbygdsutveckling, kommunerna.

Projektet har vid sitt slut utvecklat sysselsättningslösningar för individer som var långt från arbetsmarknaden och skapat förutsättningar för arbetsgivare, fler personer ska ha fått anställning i sociala företag istället för i arbetsmarknadsåtgärder, fler personer ska vara etablerade på arbetsmarknaden och fler ska börjat studera.

Stödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet kan få som mest 797 000 kr i stöd.

LAG gjorde bedömningen av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och för hållbara lösningar, bidrog till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befann sig långt från arbetsmarknaden, till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden.