Cheer - Bild från Pixabay.com

Sök utvecklingscheckar för landsbygdsutveckling

Vi har pengar kvar i våra pågående paraplyprojekt, och till och med september 2024 finns möjlighet att söka pågående mikroprojektstöd direkt från Leader Mittland Plus för några riktade insatser. Det en kan söka stöd för just nu är:

Utveckla en produkt eller tjänst

Det går att söka upp till 25 000 kr för att utveckla en produkt eller tjänst på landsbygden i leaderområdet. Exempel på verksamheter som genomfört mikroprojekt den här perioden är Mid Sweden 365 i Gällö som tittat på alternativanvändning av spillvärme och Nordic Water Group som tagit fram ett beslutsunderlag för en ny produktionslinje. Produkter och tjänster får gärna vara kollektiva, men behöver inte vara det. Företag kan söka detta mikrostöd.

Läs mer om mikrostödet för produkter och tjänsterParaply produkter och tjänster genom att klicka vidare på länken.

Miljöcertifiera en verksamhet

Det går att söka upp till 25 000 kr för att påbörja arbete för miljöcertifiering av en verksamhet där verksamheten bedrivs på landsbygden i leaderområdet. Det kan vara det första utredande steget för miljöcefiering eller hela genomförandet, det beror på hur långt ni kommit. Ett exempel på verksamhet som fått stöd är Timrå golfklubb som genomfört en utredning och första analys för att jobba vidare med miljöfrågorna.

Läs mer om mikrostödet för miljöcertifiering genom att klicka vidare på länken.

Lokalekonomisk analys LEA

Det går att söka upp till 75 000 kr för att din bygd tillsammans ska ta fram en så kallad Lokalekonomisk Analys LEA för området.

Vad är en LEA? Klicka vidare på länken till paraplyprojekt LEA så hittar du mer information om både LEA och mikrostödet ni kan söka.

Kontakta Erika Larsson Karinaho för att få veta mer.

Av unga för unga

Vi har även utvecklingscheckar för er ungdomar som vill förverkliga idéer om evenemang och aktiviteter. Ungdom upp till 25 år kan söka upp till 25 000 kronor för att arrangera ett evenemang eller en återkommande aktivitet och vi har personal som hjälper er att formulera projektidén och kan förklara hur projekt går till.

Läs mer om ungdomsprojekten genom att klicka på länken.

Kontakta Sofi Gode för att få veta mer om ungdomsprojekten.

 

Under 2024 och framåt kommer det fler möjligheter för mikrostöd.