Leaderprojekt som genomförs i Ånge kommun 2014-2020

Här finns en sammanställning av projekt som genomförts eller pågår i Ånge kommun. Det finns även projekt som berör Ånge men som omfattar fler kommuner. De hittar du under fliken för flerkommunsprojekt.

Leaderprojekt som omfattar Ånge kommun

bild på böcker

Ånge bokhandel

Projektet var ett genomförandeprojekt och projektet beviljades…

Ånge camping grönytor till badplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Ånge camping och parkering – båtplats

Projektet har beviljats stöd från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling…

Mikrostöd i Ånge kommun

Kick-off vårruset