Detaljerad ansökan

Intresseanmälan är ett första steg och med alla moment du tittat igenom hittills är mycket redan gjort. Det sista som ska göras är att förbereda underlag för att göra ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst, där du ska välja ”Steg2” som är den egentliga ansökan om stöd.

Vi har tagit fram en mall med rubriker till ansökan, men har du använt vår mall för intresseanmälan är det mesta redan klart.

Det går jättebra att logga in direkt i e-tjänsten och jobba i formuläret där. Kom ihåg att spara ofta. Först när du trycker på granska och skicka in kan vi se det du skrivit.

Handlingsplan

Det som kan behöva kompletteras är en handlingsplan och en detaljerad budget. Handlingsplanen behöver inte vara lång, men vi behöver kunna följa exakt vad det är ni ska göra i projektet, och även kunna följa exakt vilka kostnader som aktiviteterna leder till. I alla fall i teorin, eftersom det kan vara svårt att veta i förväg exakt vad man ska göra och vad det ska kosta.

Steg-för-steg-test

Om du följer de här rubrikerna steg för steg kan du själv snabbt kolla om din idé verkar passa för projektstöd från Leader Mittland Plus och att ansökan innehåller alla viktiga fakta.

  1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
  2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
  3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
  4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
  5. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
  6. Ansökan är komplett?
  7. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus?

Innehåll i detaljerad ansökan

Det är några saker vi tipsar om speciellt i den detaljerade ansökan:

-Handlingsplan eller aktivitetsbeskrivning

-Övergripande budget

-Detaljerad budgetuträkning

-Detaljerad information om ideella resurser

-Detaljerad information om eventuella offentliga resurser

-En lista med vilka indikatorer (uppföljningsuppgifter) som projektet kommer att kunna bidra med

Budget

En av de viktigaste delarna i ansökan är en detaljerad budget, finansieringen och ideella resurser. Vi har lagt all information om budget på en egen sida och den hittar du här.

Horisontella mål

För att få stöd från Leader Mittland Plus behöver projektägaren beskriva hur en förhåller sig till de horisontella målen i strategin. Här finns fakta, tips och underlag på hur detta kan beskrivas.

Horisontella mål

Eftersom vi har några villkor som måste vara uppfyllda för att ett projekt ska kunna få stöd, har vi också tagit fram underlag för att projektägare ska kunna presentera detta för oss. Det gäller förstås leadermetoden och partnerskapet som vi redan gått igenom, men det gäller också de horisontella målen i strategin.

De horisontella målen beskriver vi på en egen sida. Det går jättebra att lägga till en bilaga till ansökan med de horisontella målen.