Indikatorer och uppföljningsuppgifter

Alla projekt behöver berätta vilka av strategins mål ni tror att projektet kan bidra till att uppfylla.

Vi har tagit fram mallar för varje fond där du som projektägare ska fylla i vad ni tror blir det bestående resultatet av ert projekt.

Det är viktigt att uppgifterna är de direkta resultaten ni förväntar er. När projektet är slut kommer ni att få fylla samma blankett igen, men då utifrån vad som blev de faktiska resultaten.

Observera att antal arbetstillfällen och motsvarande frågor inte gäller hur många som får jobb i projektet under projekttiden, utan de jobb som projektet har skapat och som finns kvar varaktigt efter projekttidens slut.

Arbetstillfällen kan vara i annan verksamhet än den egna.

Jordbruksfonden

Blankett för uppföljningsuppgifter för Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling ”Landsbygdsfonden”.

Regionalfonden

Blankett för uppföljningsuppgifter för Regionalfonden.

Socialfonden

Blankett för uppföljningsuppgifter för Socialfonden.

Fiskefonden

Blankett för uppföljningsuppgifter för Fiskefonden.