Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet Ökad direktförsäljning för mathantverkare. Projektets stöd hämtdes ur det lokala leaderpartnerskapet och ur Europeiska Regionala Fonden samt från Jordbruksverket. Projektet vände sig till lokala mathantverkare och lokala konsumenter och syftar till stärkt entreprenörskap och lönsamhet för mathantverkare och små livsmedelsproducenter.

Projektet utredde och arbetade fram modeller/koncept för ökad direkthandel för mathantverkare, samordnade och utvecklade befintliga kanaler för att underlätta för mathantverkare/producenter att nå fram till kunder i Sundsvall och deltog i utvecklingen av en aktiv stadskärna.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, vilket styrktes av målen ökat entreprenörskap, ökad förädling och diversifiering ökat samarbete land/stad och fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad. Projektet resulterade i:

  • Målet med projektet har varit nya direktförsäljningsmöjligheter gentemot slutkund i Sundsvalls tätort.
  • Samordning av nya försäljningskanaler under föreningen Bondens egen marknad. Att utveckla en ny modell för ”Pop-Up saluhall” som innovation. Mer aktiv marknadsförsäljning i Sundsvalls stad.
  • Projektet har bestått i träffar/möten, entreprenörutvecklande insatser, uppstart och igångsättning av REKO-ring.
  • Projektet undersökte även förutsättningar för eventuell koppling till Local Food nodes, marknadsföring och marknadsföringsmaterial, försäljningsinsatser och material/utrustning för detta samt test av modell för en flyttbar saluhall ”Pop-Up” samt avslutning och utvärdering.
LAGs beslut med motivering

Den lokala aktionsgruppen LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Ökad direktförsäljning för mathantverkare SJV 2019-1592. Stödet kunde som mest uppgå till 792 000 kr.

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och bidrog till samarbeten land-stad. Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning kunna bidra till ökad sysselsättning och fler företag. Det fanns ett stort behov av projektets resultat och projektet bidrog i hög utsträckning till att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande.

Projektet är avslutat.