Är du en av våra nya projektledare inom fiske?

I pandemins spår har vi fått göra en halvhalt för våra LAG-ägda projekt inom Havs- och fiskerifonden. Nu hoppas vi kunna dra igång projekten den 1 januari 2021 och söker därför projektledare och projektcoacher till sex olika projekt. Vi söker projektledare/coacher med specialistkompetens inom något eller några av områdena yrkesfiske, fiskodling, fiskevård och diversifiering av näringsverksamheter baserade på yrkesmässigt fiske eller fisk.

Vi behöver rekrytera motsvarande två heltidstjänster för de här uppdragen. Du kan ansöka om att jobba i ett av projekten eller i flera. Ange vilka projekt du är intresserad av och har kompetens för när du lämnar in din ansökan.

Din arbetsplats kan vara på vårt kansli i Sundsvall, men kan också vara någonstans i Västernorrland eller Bräcke eftersom du kommer att röra på dig en del. Ange i ansökan var du vill ha din arbetsplats.

Vem är du?

Som person är du duktig på att möta människor och lyssna in deras behov och möjligheter, och inställd på att coacha till lösningar. Du som söker är både självgående och ansvarstagande. Du är bra på rapportering, både skriftligt och muntligt, och räds inte tanken på att rapportera in mot Jordbruksverkets digitala system för projektredovisning.

Vilken kompetens behöver du ha dokumenterad?

Vi förutsätter att du är en fena på yrkesfiske, fiskodling, fiskevård, diversifiering av näringsverksamheter eller på annat sätt har nödvändig kunskap för de aktuella projektens mål.

Dina kompetenser ska vara dokumenterade och vi vill att du lämnar namn och kontaktuppgifter till minst två personer som kan intyga att du är bra på just det område som du söker projektledartjänsten till.

Projektens innehåll styrs också av de personer du kommer i kontakt med.

Din roll är också att vara med och handlägga ansökningar om mikrostöd från de företag och verksamheter du kommer i kontakt med och att vara föredragande vid beslutsmöten. Du behöver vara strukturerad och inte ha något emot administrativa uppgifter som förekommer i EU-projekt. Till ditt stöd har du också administrativ personal på kansliet som kan hjälpa till med viss administration kring redovisning till Jordbruksverket.

Frågor och sista ansökansdag

Frågor om tjänsterna och projekten besvaras av verksamhetsledare Erika Larsson. info@mittlandplus.se, 070-316 23 66. Kontaktuppgifter finns också på startsidan.

Vi rekryterar löpande, så vi ser fram emot att höra från dig så fort du har möjlighet.

Projekten vi söker kompetens till är:

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling. Projektet vänder sig till verksamheter och individer med intresse av fiskodling på land och syftar till att hjälpa intresserade att ta steget från tanke till handling när det gäller att starta småskalig landbaserad fiskodling. Målsättningen är att 8 verksamheter ska ha startat eller diversifierat för fiskodling på land. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation. Projektet vänder sig till företag eller individer som är intresserade av att starta eller undersöka möjligheterna för att starta verksamhet inom vattenbaserad livsmedelsproduktion. Syftet är att stimulera lokalproducerad mat baserad på vattenresurser, och på så sätt öka företagande och antalet sysselsatta inom livsmedelsinnovation samt stärka basen för de som är verksamma inom yrkesfiske, odling av fisk eller andra liknande verksamheter. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Paraplyprojekt fiskevård. Projektet vänder sig till fiskevårdsområden och liknande föreningar och syftet är att möjliggöra för fiskevårdsområden att ta fram handlingsplaner och anlita extern kompetens vid behov för t ex förvaltningsplaner och andra handlingar för att planera för bl a lekområden. Målet är att åtta områden ska ha tagit fram handlingsplaner eller liknande för sitt fiskevårdsområde med hjälp av mikrostöd från Mittland Plus. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Paraplyprojekt akvaponi. Projektet vänder sig till individer och verksamheter i hela leaderområdet som har intresse av att utreda förutsättningar för akvaponi och har tankar på att starta småskalig verksamhet inom området. Syftet är att fler ska få upp ögonen för småskalig akvaponi och på så sätt stimulera näringsverksamhet inom fiskeri. Tjänsten omfattar cirka 25 %.

Gödselbrunnens röding. Projektet vänder sig till verksamheter och individer inom hela leaderområdet som har intresse av försök med fiskodling i nu oanvända gödselbrunnar. Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar. Tjänsten omfattar enstaka timmar för att följa projektet, samt möjlighet att vara projektledare med visst antal timmar. Detta projekt har externa uppdragsgivare.

Diversifiering fiskeriverksamhet. Projektet vänder sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet är att  fler verksamma inom fiskeri ska ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet är att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet och förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehåller i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning. Tjänsten omfattar 100 %.

Samarbetsprojektet säl och skarv. Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare ingår i ett pågående samarbetsprojekt mellan Finland, Estland, Polen och Sverige. Projektet ska bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresund. Projektet ska utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen. Vi söker en person som kan vara vår projektledare på cirka 4 timmar per vecka under som mest 6 månader.