Dokument, blanketter och länkar

Denna sida fylls på allteftersom. Saknar du något här får du gärna höra av dig till oss så lägger vi upp länkar till Jordbruksverket eller egna dokument. Just nu kan det vara inaktiva länkar, men de kommer att uppdateras under första veckan i juli 2017,

Strategidokument

Den lokala utvecklingsstrategin i sin helhet (pdf)

Den lokala utvecklingsstrategin i förkortad form (pdf)

Den lokala utvecklingsstrategin per insatsområde (odf)

Målmatrisen (pdf)

Inför ansökan

Tipsdokument inför ansökan steg 2

Uppföljningsuppgifter

Landsbygdsfonden (word)

Regionalfonden (word)

Socialfonden (word)

Fiskefonden (word)

Checklistor

Checklista grundvillkor, leadermetoden och horisontella mål

Bedömningsformulär

Urvalskriterier (pdf)

Anvisning till e-tjänsten

Det finns en pdf med anvisningar till e-tjänsten och hur man lägger in sin ansökan. Den går att läsa på skärmen eller skriva ut och spara.

Fullmakt

Blankett för fullmakt (blanketten i webbutiken).

Skanna eller kopiera gärna den ifyllda blanketten och spara. Den ska även följa med den digitala ansökan som bilaga. Om du styrker firmatecknare med ett konstituerande protokoll, kontrollera gärna att det finns personnummer på den som är firmatecknare med i underlaget.

Kontonummer

Blankett för anmälan om kontonummer (blanketten i webbutiken) används om din fullmakt inte omfattar anmälan av kontonummer via e-tjänsten. Blanketten skrivs ut och skickas till Jordbruksverket tillsammans med en kopia på giltig ID-handling.

Ändring av projekt

Blankett för ändring av projektinnehåll, budget eller slutdatum hittar du via länken här blanketten direkt i webbutik.

Utbetalning

Guide till ansökan om utbetalning (länk)

Jordbruksverkets försättsblad till ansökan om utbetalning (blanketten i webbutiken)

Jordbruksverkets hemsida om utbetalning (länk)

Timkostnadsberäkning

Uträkning av månads- och timkostnad för anställd personal

Blanketter för ideell tid

Sammanställning per person (länk)

Sammanställning per aktivitet (länk)

Medfinansiering

Medfinansieringsintyg (pdf)

Alla jordbruksverkets blanketter

Jordbruksverkets webbutik för samtliga Leader-blanketter (länk)