Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö Bruk historia och framtid prioriterades stöd från  Leader Mittland Plus. Syftet med förstudien är att ta fram utvecklingsplaner och underlag för framtida utveckling av området Lögdö bruk.

Förstudien skulle resultera i en slutrapport med specialistutlåtanden, arkitektridningar samt budgetunderlag, som sedan skulle fungera som karta till utveckling av Lögdö bruk.

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrktes av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”

Leader Mittland Plus bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för mobilisering. Projektet kunde i mycket hög utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv samt kan bidra till att bevara och utveckla mångfalden i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet kunde få som mest 180 000 kronor fördelat på 20 600  kronor från EU/Jordbruksverket och 59 600 kronor som övrigt offentligt stöd från Leader Mittland Plus med partners. Projektet är avslutat.

Bild lånad från föreningens hemsida www.logdo.se där du också hittar kontaktinformation till dem.