Årsmöte den 12 april 2018

Så var det dags för årsmöte igen!

Medlemmar i Leader Mittland Plus hälsas välkomna till årsmötet där bland annat föreningens verksamhet och ekonomi för 2017 behandlas och val till föreningens styrelse görs.

En kallelse skickas ut via MailChimp till alla medlemmar och handlingarna läggs ut digitalt på hemsidan.

Vill du komma i kontakt med valberedningen innan mötet, följ länken till vår sida för årsmöte där du hittar kontaktuppgifter.

Har du motioner eller ärenden du vill ta upp på årsmötet ska de vara föreningen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet. Du skickar dem till info@mittlandplus.se.