Tyck till om vår utvecklingsstrategi

Har vi fångat behoven i vår övergripande strategi för 2023-2027?

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”. Utvecklingsstrategins inriktning kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen. Nu har vi analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Av allt att döma är vi ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som är länkad längs ner.

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

  • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
  • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
  • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategin illustreras som kretsloppet i ett ekosystem där alla delar hör ihop och verkar tillsammans. Tillsammans för framtida generationer.

Har vi uppfattat er rätt?

Nu är det inte långt kvar tills strategin i steg 1 ska lämnas in till Jordbruksverket för bedömning.

Vi skulle därför vilja ta sista chansen att säkerställa att vi har fattat er rätt och fångat de utvecklingsbehov och möjligheter ni ser på er landsbygd i Leader Mittland Plus, eller, om något väsentligt saknas.

Ta en titt i sammanfattningen, fundera och återkom till oss! Vi har bokat in fem mötestillfällen då du kan delta via Zoom. Under mötet gör vi en kort presentation och sedan är ordet fritt för er deltagare att framföra synpunkter, diskutera och nätverka. Hör av dig till oss så får du en möteslänk.

  • Söndag den 10 oktober 2021 kl 18-19
  • Måndag den 11 oktober kl 14:30-15:30
  • Tisdag den 12 oktober kl 14:30-15:30
  • Tisdag den 12 oktober kl 18-19
  • Onsdag den 13 oktober kl 12-13

Vill du istället lämna synpunkter och reflektioner skriftligt finns adressen strategi2023@mittlandplus.se . Senast den 14 oktober kl 13.00 vill vi ha ditt brev.

Strategin så som den formuleras till Jordbruksverket liksom mer detaljerade underlag med det fullständiga resultatet bakom strategins kapitel publiceras på www.mittlandplus.se/drombygd2030.

En presentation med vision, mål och insatsområden kan du öppna hår.