Höga Kusten

Här hittar du en sammanställning av de projekt som leaderpartnerskapet finansierat inom Höga Kusten. De här projekten är samtliga inom Havs- och fiskerifonden. Övriga Leaderprojekt inom Höga Kusten, se www.leaderhogakusten.se.

(c) Peckas odlingar AB

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…