Paraplyprojekt Startsmart-hjälpen

Ungdomarna engagerar lokalsamhället för att förverkliga önskemålet om en ungdomsgård i Kovland.

Projektnamn: Ungdomsgård Kovland
Projektägare: Lydia Dufvenberg, Tella Åström, Julia Häggqvist, Signe Sångberg
Plats: Kovland, Sundsvalls kommun

Bakgrunden till projektet var att Signe, Tella, Lydia och Julia, som alla var 13 år vid projektets genomförande, saknade en ungdomsgård i Kovland. De ville minska stressen för ungdomarna i bygden och för att man ska ha någon att prata med efter skolan. De satte som övergripande mål:

”Vi är överens om att vi vill skapa ett tryggare samhälle med gott rykte där människor kan ta initiativ och uppskattas för det. Ungdomsgården i Kovland är en viktig del i det.”

Genom att engagera Magdalena Forsberg och prata med henne om vad som gjort att hon uppnått så mycket, så ville tjejerna lära sig av henne och även inspirera andra. Ungdomar i åldern 12-17 år bjöds in till en träff för att lyssna på Magdalena men även för att göra grupparbeten för att spåna kring vad en fritids-/ungdomsgård skulle kunna vara och erbjuda.

Projektet har engagerat skola, ortens företagare, kyrkan och privatpersoner och ett långsiktigt mål och en plan för ett fritidsområde där flera intressenter samverkar har vuxit fram. Ungdomarna har sammanställt den stora bredd av önskemål som finns och de kommer att skapa en grupp där skolan, kyrkan, KIF, PRO och representanter från näringen kommer att delta. Ambitionen är att få igång Kovlands och främst Ånäsparken som ett fritidsområde för ungdomar där gruppen ser att de med relativt enkla medel kan genomföra de mesta av önskningarna som kom fram i analysen.

Länk till artikel i Sundsvalls tidning 2019-08-27