Ninja projketet

Paraplyprojekt- Young Events

Två elever på Fränstaskolans högstadium ansökte och genomförde Ninja projektet via föreningen Torps Skol IF. Det dessa två ville med eventet var att; öka intresset hos unga på landsbygden att våga vara entreprenör, arrangera, samarbeta och driva ett eget event, att göra gemensamma rörelser, öka motivationen och att unga vågar sätter upp egna mål och få genomföra dem.

Bakgrunden till projektet var enligt deras sökan att det varit en del dåliga rubriker i tidningarna om deras skola, Fränstaskolan. Dock hade det den senaste tiden börjat hända mer och mer positiva saker och ett startskott hade skett vårterminen 2019 då Mårten Nylén föreläst för skolan. Föreläsningen hade handlat om hälsa och fick fler på skolan att äta mer grönsaker och äta mer av maten som serveras. Mindre mat slängas i skolrestaurangen. Föreläsningen handlade också om att våga se sina drömmar. Eleverna märkte att han tyckte att det var roligt på skolan och att han ville komma tillbaka.

 

Event ideén om att göra en Ninja hinderbana för alla skolans elever tillsammans med Mårten, var född och genomfördes så här;

  1. Vi hittade och köpte in artiklar till vårt event från vår lokala butik Ålunds
  2. Vi spred information genom att gå ut till alla barn och unga F-5or och berätta om vårtevent. Resterande unga fick information via papper.
  3. Vi mötte upp Mårten på skolan kl 8:20
  4. Vi byggde upp Ninja-banan i sporthallen två gånger, för att ett innebandylag skulle träna
  5. Under första eventdagen var vi med Mårten och tillsammans med honom guidade vi alla unga som skulle testa banan. Vi uppskattar att ca. 200 unga fick därigenom ta del av vårt fina event i Fränsta sim- och sporthall.