Höga Kusten

Här hittar du en sammanställning av de projekt som leaderpartnerskapet finansierat inom Höga Kusten. De här projekten är samtliga inom Havs- och fiskerifonden. Övriga Leaderprojekt inom Höga Kusten, se www.leaderhogakusten.se.

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding prioriterades stöd ur Europeiska…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård prioriterades för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände…
(c) Peckas odlingar AB

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén lämnade in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte var att återetablera och på sikt upprätthålla…