Höga Kusten

Här hittar du en sammanställning av de projekt som leaderpartnerskapet finansierat inom Höga Kusten. De här projekten är samtliga inom Havs- och fiskerifonden. Övriga Leaderprojekt inom Höga Kusten, se www.leaderhogakusten.se.

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” är ett samarbetsprojekt…

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding har prioriterats för stöd…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård har prioriterats för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet har prioriterats för…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi har fått beslut om stöd. Projektet…
(c) Peckas odlingar AB

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet har…

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén har lämnat in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla…