Ungdomsprojekt

Här har vi samlat alla leaderområdets projekt som har fokus på ungdomar på något sätt.

Ung Kovland

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Kick-off vårruset

Bräcke Night 19

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…

Leet Kidz

Leet Girlz

Lotten Rapp, projektledare

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp, projektledare sökte tillsammans med sin projektgrupp…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  prioriterades av den lokala…
se pixabay.com.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Kreativ Mötesplats Liden

Föreningen Indalsleden har genomfört ett förstudieprojekt…

Click here to add your own text