Leet Girlz

Boberg Esportförening ansökte och beviljades stöd till att  arrangera föreläsningsserien Leet Girlz för tjejer 13-18 år. De introducerade deltagarna till grunderna i gaming och e-sport. UF-företagare i Sports IT UF, samt representanter från organisationen Female Legends berättade om möjligheter som finns i sporten och företagandet, samt vikten av att ha goda rutiner. Deltagarna fick lära sig om spel, e-sport, etik och könsroller, samt hälsosamma rutiner runt spelandet.

Projektets mål på lång sikt var att få

  • Fler tjejer som tävlar i e-sport
  • Fler tjejer som söker e-sport linjen
  • Öka IT-intresset hos tjejer i Ånge
  • Utveckling hos unga tjejer på landsbygden

Föreningen arrangerade föreläsningsserie med stegrande nivå för att kunna skapa utveckling hos de nya aktiva.

Träff 1 Genomgång av i grunderna för gaming, dess historia och vilken hårdvara och mjukvara som behövs. Sedan fick deltagarna testa spelet Minecraft online spel på en egen server.

Träff 2 Genomgång av e-sport, dess historia, hur man utövar det och hur vardagen för en e-sportsutövare ser ut. Sedan fick deltagarna testa e-sportspelet Paladins.

Träff 3 Besök av Female Legends som körde av genomgång av vad organisationen gör och hur vardagen ser ut för en kvinnlig gamer och e-sportare. Sedan fick deltagarna testa det svenska e-sportspelet Battlerite.

Träff 4 Genomgång om hur man skapar hälsosamma rutiner runt spelandet, vilka faror som finns och nyttan av fysisk aktivitet. Sedan fick deltagarna testa e-sportspelet Counter-Strike: Global Offensive.

Bakgrund

Mittland Plus har beviljat mikrostöd till Boberg E-sportförening för projektet Leet Girlz,  för att arrangera en föreläsningsserie för tjejer i åldern 13-18 år och  introducera grunderna i gaming och e-sport, lära ut om vilka möjligheter som finns, vikten av att ha goda rutiner och ge möjlighet att testa spel under vägledning. Målet är att utveckla ungdomar på landsbygden och intresse för IT och gaming, öka UF-företagarnas entreprenörskap.

De delaktiviteter som har beviljats stöd avser spellicenser, inspiratör Female Legends, konsultkostnader för träffar, T-shirts, marknadsföring.

Förväntat resultat har bland annat varit:

  • 1 ny kreativa/utvecklade mötesplatser
  • 1 nytt kultur- och fritidsevenemang
  • 2 deltagande unga nysvenskar
  • 13 deltagande unga