Leet Girlz

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge mikrostöd till Boberg E-sportförening för projektet Leet Girlz.

Delprojektet syftar till att arrangera en föreläsningsserie för tjejer i åldern 13-18 år för att introducera grunderna i gaming och e-sport, lära ut om vilka möjligheter som finns, vikten av att ha goda rutiner och ge möjlighet att testa spel under vägledning. Målet är att utveckla ungdomar på landsbygden och intresse för IT och gaming, öka UF-företagarnas entreprenörskap.

De delaktiviteter som har beviljats stöd avser spellicenser, inspiratör Female Legends, konsultkostnader för träffar, T-shirts, marknadsföring.

Projektet anger cirka 60 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

  • 1 ny kreativa/utvecklade mötesplatser
  • 1 nytt kultur- och fritidsevenemang
  • 2 deltagande unga nysvenskar
  • 13 deltagande unga