Fränsta Bike- Robin Wallner

Paraplyprojekt- Young Events

En grupp cyklande ungdomar i Fränsta åldrarna 8-13år genomförde eventet ”Fränsta Bike- Robin Wallner”. Eftersom gruppen var sammansatt som spontanidrottare utan anknytning till idrottsförening så söktes projektet med hjälp av företaget Midadventure. Gruppen bjöd in cykelproffset Robin Wallner och välkomnade in andra spontanidrottare till deras gratis-event.

Lördagen 26oktober 2019 kom så Robin Wallner till byn och gav tips om hur nya hopp och dropp kunde utvecklas, samt att han hjälpte de unga att se hembyn ur fler vinklar i cyklingens-möjligheter. Dagen blev väldigt uppskattad.

Inför eventet lyfte pojkarna frågan vid flera tillfällen vad de själva kunde göra för att fler tjejer skulle vilja vara med och hoppa cykel.

Arbetet inför eventet innehöll även detta ideella arbete;

Arbetgrupp A Marknadsföring. Reklam, foto, men också video för att förklara för kommunen vad vi ville göra på kommunal mark.

Arbetsgrupp B Höll kontakt med Robin Wallner inför eventet

Arbetsgrupp C Kontakt med kommunen angående ägande fråga och ansvarsförsäkring, detta var tidskrävande, gruppen var i kontakt med

  • ÅFA
  • Fränsta IK
  • Ungdomsgård Fränstagårn
  • Fritidsförvaltningen
  • Kommunalrådet, Sten Ove Danielsson
  • Kommunchefen Stefan Wallsten
  • Fränstaskolans rektor

Arbetsgrupp D hade kontakt med maskinföraren förberedde bygget av jordhopp

Arbetsgrupp E arbetade med att bygga trähopp inför eventet

Arbetsgrupp F ansvarade för mat. Såg till att lunchstället Vagabondo kunde ta emot oss.