Leet Girlz

 

Paraplyprojekt- Young Events

Boberg Esportförening ansökte och beviljades stöd till att  arrangera föreläsningsserien Leet Girlz för tjejer 13-18år, de introducerar deltagarna till grunderna i gaming och e-sport. UF-företagare i Sports IT UF, samt representanter från organisationen Female Legends berättade om möjligheter som finns i sporten och företagandet, samt vikten av att ha goda rutiner. Deltagarna fick lära sig om spel, e-sport, etik och könsroller, samt hälsosamma rutiner runt spelandet.

Projektets mål på lång sikt var att få

  • Fler tjejer som tävlar i e-sport
  • Fler tjejer som söker e-sport linjen
  • Öka IT-intresset hos tjejer i Ånge
  • Utveckling hos unga tjejer på landsbygden

Föreningen arrangerade föreläsningsserie med stegrande nivå för att kunna skapa utveckling hos de nya aktiva.

Träff 1 Genomgång av i grunderna för gaming, dess historia och vilken hårdvara och mjukvara som behövs. Sedan fick deltagarna testa spelet Minecraft online spel på en egen serverar.

Träff 2 Genomgång av e-sport, dess historia, hur man utövar det och hur vardagen för en e-sportsutövare ser ut. Sedan fick deltagarna testa e-sportspelet Paladins.

Träff 3 Besök av Female Legends som körde av genomgång av vad organisationen gör och hur vardagen ser ut för en kvinnlig gamer och e-sportare. Sedan fick deltagarna testa det svenska e-sportspelet Battlerite.

Träff 4 Genomgång om hur man skapar hälsosamma rutiner runt spelandet, vilka faror som finns och nyttan av fysisk aktivitet. Sedan fick deltagarna testa e-sportspelet Counter-Strike: Global Offensive.