Projektlistor med tematiska grupperingar

Vi får ofta frågor om leaderområdets pågående projekt under den här programperioden, sorterade på geografi, fond, tematisk tillhörighet och så vidare. För att du som är intresserad ska kunna hitta specifika kriterier har vi tagit fram några populära sorteringsteman. Klicka på valfri länk nedan för att få projekt som är relevanta för dig presenterade.

Det går också att använda sökfunktionen på hemsidan för att få fram vissa sökord, men då kommer även andra inlägg med.

Den här sidan är fortfarande under uppbyggnad och vi gör om strukturen för att vara mer lättnavigerad. Håll ut ett tag till, den är snart klar!

Per insatsområde

  • Social ekonomi och lokalt kapital
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande insatser

Tematisk indelning

Mikrostöd inom paraplyprojekt

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i Timrå kommun för att främja hälsa och kroppskunskap hos barn, att ta fram underlag och skaffa branschspecifik kompetens inför fortsatt planering av budget och affärsplan.

Målet är att ha startat en verksamhet kring ett starkt koncept. Projektets innehåll avser utredningsarbete.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

Sanna intressentförening

Mikroprojektet Sanna intressentförening vill samla alla offentliga och privata intressenter för en framtida hamnanläggning/kaj på Sanna, Brämön för att i gemensam process finna formerna för hur intressenterna gemensamt via kaj/ hamn åter ska kunna tillgängliggöra Brämön för sommarboende och det rörliga friluftslivet/besöksnäringen.

Målet är att upprätta en plan för etablering av ny hamnanläggning för att återigen möjliggöra Sanna Brämön som en hållbar besöksplats för det rörliga friluftslivet.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.