Projektlistor med tematiska grupperingar

Vi får ofta frågor om leaderområdets pågående projekt under den här programperioden, sorterade på geografi, fond, tematisk tillhörighet och så vidare. För att du som är intresserad ska kunna hitta specifika kriterier har vi tagit fram några populära sorteringsteman. Klicka på valfri länk nedan för att få projekt som är relevanta för dig presenterade.

Det går också att använda sökfunktionen på hemsidan för att få fram vissa sökord, men då kommer även andra inlägg med.

Den här sidan är fortfarande under uppbyggnad och vi gör om strukturen för att vara mer lättnavigerad. Håll ut ett tag till, den är snart klar!

Per insatsområde

  • Social ekonomi och lokalt kapital
  • Entreprenörskap
  • Tillgänglighet
  • Natur- och kulturbevarande insatser

Tematisk indelning

Mikrostöd inom paraplyprojekt

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb

Paraplyprojekt Miljöcertifiering Timrå Golfklubb är ett delprojekt inom paraplyprojektet miljöcertifiering. Projektstöd med viss fokus på vattenkvalitet, vilket gör projektet allmännyttigt.

Timrå golfklubb tillsatte en arbetsgrupp som jobbade med certifieringen, som avslutades med att GEO-certifierande genom besök från certifierare och genomgång av genomfört arbete. Som en del av certifieringen behövde vattensystemet ses över. Klubben anlitade expertkunskaper för att se vilka åtgärder som behövdes för att förbättra vattentillförseln och vattenkvaliteten.

Målet var att efter avslutat mikrofondsprojekt ha miljöcertifierad verksamhet genom Golf Enviroment Organization och framtagna åtgärdsförslag för hur vattensystemet ska åtgärdas.

Beviljat stöd 25 000 kronor  i mikrostöd.