Här samlar vi projektartiklar för de leaderprojekt som genomförts i Bräcke kommun 2016–

Här hittar du sammanfattningar av de leaderprojekt som pågår eller pågått i Bräcke kommun under perioden 2016 och framåt. I listan finns även de projekt som sträcker sig över fler kommuner än en.

Vi uppdaterar information löpande, och när projekt avslutas och har godkänts av Jordbruksverket kompletterar vi med projektets rapporterade resultat.

Kälens bystuga där leden passerar.

Utveckling av Bodsjöleden

Projektet utveckling av Bodsjöleden har beviljats stöd från…

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Paraplyprojekt LEA

Paraply LEA, är ett genomförandeprojekt. LAG-ägt projekt i…

Aktiv 1-100

Projektet ” Aktiv 1-100”  och 173 event har beviljats projektstöd…

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) " Metod att ta tillvara fiskrens” …

Ledcentrum Kälens bystuga

Projektet Ledcentrum Kälens bystuga  var ett genomförande…

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland beviljades stöd för…

Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke prioriterades stöd…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård prioriterades för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände…
se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag ansökte om stöd till projektet Naturcamping…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus prioriterade paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …
Brattbytorpet affär

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus fick leaderstöd för utveckling…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Projektet Hällesjö djupkartor och mobilapp pågick 2017-2020…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mikrostöd genom paraplyprojekt

Start i Mitt

Föreningen Turist i Mitt har beviljats mikrostöd för stöd…

Projekt som omfattar hela Leader Mittland Plus

Young events 2 – drömbygd 2030

Paraplyprojektet Young events 2 är ett genomförandeprojekt…

Ungas drömbygd 2030

”Ungas drömbygd 2030” är ett genomförandeprojekt och det…

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands…

Medelpads immateriella kulturarv

Projektet Medelpads immateriella kulturarv beviljades projektstöd…

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland beviljades stöd för…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling prioriterades…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation prioriterades för…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård prioriterades för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har beviljats projektstöd för projektet…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare fick…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus fick  startbeslut för paraplyprojektet…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus genomförde en förstudie inför paraplyprojekt…