Projekt finansierade med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Ibland är det bra att kunna lista alla beviljade projekt inom en viss fond.

Leader Mittland Plus jobbar med fyra olika fonder. Merparten av projekten är finansierade av 33 % lokala offentliga stöd och 67 % från EU/svenska staten. Listningen på denna sida avser leaderprojekt under perioden 2016-2022 som beviljats stöd ur Jordbruksfonden.

Övriga fonder finns listade här:

Socialfonden

Havs- och fiskerifonden

Regionalfonden

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – EJFLU

Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke har prioriterats för…

Wiskan Marina

Leader Mittland Plus har beslutat att ge mikrostöd till Wiskans…

Zero Waste

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan…

Besöksutveckla Timrå

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan…
se pixabay.com.

Från snår till spår

Projektet Från snår till spår har prioriterats för projektstöd.…
pixabay.com

Ånge camping - ställplatser

Startbeslutet är klart för projektet Utveckling av Ånge Camping…

Start i Mitt

Föreningen Turist i Mitt har beviljats mikrostöd för stöd…
Se pixabay.com.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD…
Se pixabay.com.

Förstudie morgonadagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie…
se Pixabay.com.

Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag har ansökt om stöd till projektet Naturcamping…

Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats…
Pixabay.com

REKO Jämt

Hushållningssällskapet Jämtland och ansökan om stöd till…

Leet Kidz

Kompisbandet

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge mikrostöd till…

Ljunga United

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till ansökan…

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal…
Cheer - Bild från Pixabay.com

Utveckling av Myggvallen

Fränsta idrottsklubb har av Leader Mittland Plus prioriterats…

Paraply miljöcertifiering övrig näring

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Paraply produkter och tjänster

Leader Mittland Plus har sökt projektstöd för projektet Miljöcertifiering…

Glesbygdsidentitet

Lotten Rapp tillsammans med en projektgrupp har sökt projektstöd…

Pilgrimsleden S:t Olav

Ljungandalen Rest & Development AB har sökt projektstöd…
Erika Larsson

Fiskemuseum Lörudden

Löruddens hamnförening har sökt projektstöd för projektet…
Föreningen Galtströmståget (FGT)

Galtströms Jernväg 2019

Föreningen Galtströmståget har ansökt om projektstöd för…

Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare har…

Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  har prioriterats av den lokala…

Paraply Start-Smart-Hjälpen

Start-Smart-Hjälpen syftar till att bidra till nya lösningar…

Paraply Start-smart-hjälpen

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Start-smart-hjälpen.…

Paraply Young Events

Leader Mittland Plus har prioriterat paraplyprojektet Young Events.…

Folkets hus mitt i byn

Folkets Hus och Parker Södra Norrlands projekt Förstudie Folkets…

Turistboende Matfors

Samhällsbyggarna ek för har fått stöd från Leader Mittland…

Seniorboende Fränsta

Föreningen Kraftsamling Fränsta har fått projektet Förstudie…

Lokal förädling Ljustorp

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Utveckling av Ånge Camping

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus har prioriterat…

Förstudie Gumsekullen

Förstudieprojektet Lokalt initierad utveckling av frilufts-…

Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide

Timrå kommuns projekt Förstudie interaktiv tillgänglighetsguide…

Grönviksgården

Markus Wedins enskilda firma får leaderprojektstöd till företag…

Projektet NordBin i Medelpad

Projektet NordBin i Medelpad har prioriterats för stöd genom…

Färja - ett komplett besöksmål

Tynderö fiskareförening genomfört projektet "Färja - ett…

Fördubbling av besöksantalet

MidAdventure AB har fått sin ansökan om stöd till förstudien…

Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt "Upprustning Bräcke centrum" …

Projektet Nyspårat

Ljusta aktivitetscentrum ekonomisk förening, LAC, får leaderstöd…

Brattbytorpet

Föreningen Revsundsbygdens Omnibus får leaderstöd för utveckling…

Skatans kulturarv för besöksnäringen

Föreningen Tomtarna har ansökt om stöd till projektet Skatans…

Naturbussen - den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen - den mobila…

Förlängning Ljungandalsvägen

Destination Ljungandalen ekonomisk förening och projektet "Förlängning…

Kultur och hälsa

Förstudie Tynderöleden

Naturskyddsföreningen i Timrå har beviljats stöd för att undersöka…

Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Syfte Projektet syftar till att utveckla besöksnäringen i…

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland har fått leaderstöd…

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan har fått leaderstöd…

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening har fått leaderstöd till projektet…

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka…

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att…

Ett färgstarkt Färja - ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet…

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat Etablera och förankra en regional…

Förstudie turistisk samverkan kring Revsundssjön

Projektet skall verka för samverkan mellan näringsliv och föreningsliv…

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil…
www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet…

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats…

Förstudie; Mountainbikeleder i Ljungandalen?

Syftet med projektet är att genom samverkan öka kunskapen kring…

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har beviljats leaderstöd till en förstudie…

Mikrostöd ur paraplyprojekt finansierade genom Jordbruksfonden

Leet Kidz